MUCHACHO & LOS SOBRINOS


Rumba Catalana

Són amics d’infància, compares i germans. La seva rumba s’ha gestat en celebracions de prometatge i casaments gitanos, convencions i concerts.
Són l’herència de Peret, el rei de la rumba, i també de grans noms com el Pescaílla, Chipén o Estrellas de Gràcia, per esmentar-ne uns quants.
El seu projecte fuig de mesclar la rumba amb altres pals; ens presenten una rumba catalana pura i autèntica, amb el “ventilador” com a pal de paller de les composicions. Fugen dels concerts tradicionals, fan juergas de temes propis i versions de clàssics de la rumba catalana en què, fins i tot, pot aparèixer algun ballador.
La música que toquen en la intimitat d’aquesta comunitat gitana de Barcelona la traslladen als escenaris d’una manera desacomplexada i, a vegades, improvisada. És una manera autèntica de viure les seves juergas i festes.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Los Sobrinos /Rumba Catalana


Gitanos catalanes, de Barcelona, de la calle de la Cera y de Hostafrancs. Son amigos de la infancia, compadres y hermanos. Su rumba se ha gestado en celebraciones de compromiso y bodas gitanas, convenciones y conciertos.
Son la herencia de Peret, el rey de la rumba, y también, de grandes nombres como el Pescaílla, Chipén o Estrellas de Gràcia, para citar algunos.
Su proyecto huye de mezclar la rumba con otros palos; nos presentan una rumba catalana pura y auténtica, con el “ventilador” como piedra angular de sus composiciones. Huyen de los conciertos tradicionales, ofrecen juergas de temas propios y versiones de clásicos de la rumba catalana en las que, incluso, puede aparecer algún bailador.
La música que hacen en la intimidad de esta comunidad gitana de Barcelona la trasladan a los escenarios de una forma desacomplejada y, a veces, improvisada. Es una manera auténtica de vivir sus juergas y sus fiestas.


---------------


MORE INFORMATION


DOWNLOAD NOU CD

Pròximament nou disc: Primavera 2016


VIDEOS

Aquí podreu veure els darrers videos de Muchacho & los Sobrinos